Kjøpesentre i Estland

Citycon-kjøpesentre i Estland ønsker kunder velkommen i hovedstaden Tallinn. Våre sentre er blant de best kjente og mest besøkte i landet. Tallinn er en region i Estland som opplever sterk vekst i befolkning og kjøpekraft.
Tallinn, Estonia
Tallinn, Estonia

Hvert år ønsker Citycons kjøpesentre millioner av kunder velkommen i Estland. Våre sentre er blant de største i landet og ligger i hovedstaden Tallinn. Kjøpesentrene er plassert for å oppnå maksimal gevinst fra veksten i lokalmiljøet. For kjøpesentre er Estland et dynamisk marked i utvikling.

Våre estiske kjøpesentre drar fordel av regelmessig utvikling. Våre besøkende tilbys stadig nye opplevelser, og våre leietakere får nye tjenester og merverdi. Senteranleggene holdes aktuelle med aktivt vedlikehold og ominnredningsarbeid. Leietakere er vår kjernevirksomhet, men vi ønsker også popup-butikker og et bredt spekter av event- og markedsføringsaktiviteter velkommen i sentrene.

Citycon Estlands kjøpesentre søker å minimere deres negative miljøpåvirkning. Vi utvikler våre sentre i samsvar med vår strategi for bærekraft.