Kjøpesentre i Finland

Citycon er den største kjøpesenteraktøren i Finland. Sentrene våre er konsentrert i byområder i vekst med en sterk tilstedeværelse i området rundt Stor-Helsingfors, hovedstadsområdet.
Helsinki, Finland
Helsinki, Finland
Tampere, Finland
Helsinki, Finland
Lappeenranta, Finland
Lahti, Finland
Helsinki, Finland
Pori, Finland

Citycons kjøpesentre i Finland betjener titalls millioner besøkende i året. De ligger i større byer og på steder med gode transportforbindelser. Våre finske kjøpesentre er strategisk plassert for å dra nytte av en voksende lokalbefolkningen og kjøpekraft.

Vi utvikler våre finske kjøpesentre for å opprettholde og øke interessen fra besøkende og levere nye tjenester og merverdi for våre leietakere. Våre sentre vedlikeholdes aktivt og er gjenstand for regelmessig oppussings- og ominnredningsarbeid. I tillegg til utleie av lokaler tilbyr vi alternativer for effektive popup-butikker og et bredt spekter av markedsføringsaktiviteter.

Vi prøver å minimere de negative miljøpåvirkningene i driften av alle kjøpesentre i Finland. Sentrene utvikles i tråd med Citycons strategi for bærekraft.